EN

Fundacja Dwa Plus Cztery co roku
wydaje kalendarz, z którego całkowity
dochód przeznaczony jest dla bezdomnych zwierząt
znajdujących się pod opieką fundacji.


Bohaterami kalendarza PsoTY 2017 są psy, których los
odmienili inspektorzy ds. ochrony zwierząt Fundacji Dwa Plus Cztery.

Zobacz wszystkie projekty

Zobacz więcej projektów.